Miejsce

Artykuły

BERLIN I POCZDAM PO KSIĘGARSKU

Podczas niemal tygodniowego pobytu w Berlinie i jednodniowej wycieczki do Poczadamu odwiedziłam więcej kameralnych księgarń i antykwariatów niż przez długi..