CZYŻ NIE DOBIJA SIĘ KONI?, Horace McCoy

Projekt bez tytułu